Misja

 “Znaczy, każdy swe obowiązki musi wykonywać PORZĄDNIE”

kpt.  Mamert Stankiewicz

Wspólnymi siłami chcemy zrobić coś nowego, ciekawego i pożytecznego.  Coś, co  przyniesie wymierne korzyści naszym klientom a nam da satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Fundamentem naszego przedsięwzięcia jest – 4S:

Security –  weryfikacja i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa produkowanego oprogramowania oraz…

Sustainability – zapewnienie kontynuacji biznesu dzięki depozytowi oprogramowania poprzez…

Service -dostarczanie najwyższej jakości usług w trosce o…

Satisfaction – maksymalizację satysfakcji wszystkich stron software escrow.

więcej

Usługi

Działalność naszej firmy skupia się na zabezpieczaniu transakcji nabycia aplikacji oraz na bezpieczeństwie i jakości kodu źródłowego.

Naszą podstawową działalnością jest Depozyt kodu źródłowego oraz związana z nim Weryfikacja kompletności kodu.

Ponadto oferujemy usługę Weryfikacji jakości kodu źródłowego.

więcej

Aktualności

  • 2013-10-18 Na zaproszenie Software Escrow Management i NBB Advisors do Polski przyjeżdża profesor Paulo Roberto Ferreira, dziekan ISE Business School z Brazylii. 

więcej